Termeni licenta

Solutii software
Profesionalism

Termeni licenta programe Sasorysoft


 Licenta de folosire programe produse de SasorySoft SRL

Acesta este un acord incheiat intre dumneavoastra , beneficiarul final , si Sasorysoft SRL , producatorul software-ului pe care l-ati instalat pentru a fi folosit, inclusiv structura bazelor de date aferente acestora si serviciile de mentenanta, asistenta utilizare si update asociate.
Prezenta licenta se refera si se aplica programelor produse de Sasorysoft SRL si distribuite prin Distribuitorii sai autorizati (SasorySoft SRL, Conta Top Soft SRL sau Sasory Conta SRL).
Prin activarea/licentierea programelor produse de SasorySoft SRL confirmati ca sunteti intru totul de acord cu termenii prezentei licente .
In cazul in care nu sunteti de acord va rugam sa nu folositi aceste programe si sa nu solicitati activarea lor.
Se considera a fi de acord in mod irevocabil cu termenii prezentei Licente, indiferent de suportul materializat sau dematerializat pe care se regasaeste, orice intrare legala a Programelor produse de Sasorysoft SRL in folosinta Beneficiarului prin descarcare, instalare, copiere, accesare sau oricare alta metoda similara.
Licenta de folosire a programelor produse de Sasorysoft SRL este GRATUITA.
Pentru serviciile de mentenanta, asistenta utilizare si update se va semna un contract la data activarii produselor, pentru o perioada minima de 12 luni.
Prezenta licenta de folosire a programelor produse de Sasorysoft SRL este valabila pe perioada existentei unui Contract de mentenanta, asistenta utilizare si update valid.

1. Drepturile de autor
Drepturile de autor asupra programului achizitionat cu aceasta factura sunt protejate prin legislatia in vigoare . Aveti obligatia sa studiati aceasta legislatie inainte de licentierea/activarea finala.

2. Drepturile detinatorului de licenta ® Sasorysoft SRL :
Aceasta licenta va da dreptul neexclusiv sa folositi o copie a programelor produse de SasorySoft SRL, copie realizata de firma producatoare si descarcata/instalata de pe site-ul www.sasory.ro.

3. Drepturile de copiere/reproducere (COPYRIGHT)
Produsul achizitionat cu aceasta factura este proprietatea firmei producatoare, Sasorysoft SRL, si este protejat prin lege la copieri frauduloase.

4. Alte restrictii
Nu aveti dreptul de a imprumuta , vinde sau inchiria programele produse de SasorySoft SRL in nici un scop.

5. Garantie acordata
Programul achizitionat cu aceasta factura si fisierele insotitoare sunt vandute "asa cum sunt" fara a se garanta anumite performante . Sasorysoft SRL nu acorda nici un tip de garantie si nu poate fi trasa la raspundere pentru pierderi financiare, pierderi de date sau pentru orice alt tip de pierderi datorate utilizarii acestui program. Procedura corecta de utilizare a oricarui program informatic presupune testarea intensiva a acestuia in medii fara date si informatii critice , inainte de a avea incredere in calitatea si performantele acestuia . Firma nu raspunde pentru interventiile neautorizate asupra structurii produsului software livrat . Deasemenea , nu raspunde pentru nici o sesizare care are ca obiect facilitati pe care programul nu a fost proiectat de la inceput sa le cuprinda sau care are ca obiect probleme datorate nerespectarii intocmai a instructiunilor de folosire livrate o data cu programul (Manual de utilizare incorporat in program) sau incompatibilitati de natura software sau hardware. Eventualele modificari cerute de utilizator vor fi obiectul unor negocieri separate cu firma producatoare.
Beneficiarul accepta ,prin simpla folosire si licentiere a programului , ca pot exista erori ascunse , datorate complexitatii programului , acestea urmand a fi remediate prompt, la simpla sesizare a utilizatorului . Utilizatorul are obligatia de a verifica in permanenta rezultatele programului si de a sesiza prompt orice eroare producatorului. ® SasorySoft nu isi asuma raspunderea in nici un fel pentru daune directe sau indirecte datorate folosirii programelor livrate sau a pierderilor de date , indiferent de cauzele acestor erori / probleme.

6. Configurarea unui mediu de hardware si software
functional pentru programele instalate este exclusiv in responsabilitatea Beneficiarului. Beneficiarul va asigura, deasemenea, salvari periodice a bazelor de date (backup).

7. Toate actele legate de Programele produse de Sasorysoft SRL precum contracte, conventii sau orice alte întelegeri similare privind instalarea, preluarea datelor, întretinerea sau orice alte actiuni similare în care sunt implicate aceste programe se vor face numai cu respectarea termenilor Licentei.

9. Activarea programelor produse de SasorySoft SRL , mentenanta, asistenta la utilizare si update-ul la versiunile ulterioare sunt valabile numai pe perioada existentei unui Contract de mentenanta, asistenta utilizare si update valid intre SasorySoft SRL (sau distribuitorii sai autorizati: Conta Top Soft SRL sau Sasory Conta SRL) si beneficiarul final. Contractul de mentenanta, asistenta utilizare si update se semneaza pentru fiecare program instalat astfel:
-pentru fiecare program instalat de tip MONOPOST (pe un singur calculator)
-pentru fiecare program instalat de tip RETEA (o structura de retea locala, cu un server cu oricate statii)© Copyright 2017 Sasorysoft®©